Dự Án

Tiêu chuẩn ISO: 9001 – 2015 Thiết kế xây dựng nhà xưởng & nhà thép tiền chế

Thế Giới Xây Dựng đã thực hiện công trình cho nhiều khách hàng đối là tác là những công ty nước ngoài đến từ các quốc gia tiên tiến có nghành xây dựng phát triển và yêu cầu kỹ thuật rất cao trong từng khâu nhỏ nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Đan Mạnh, Singapore, Đài Loan.

In 210-065 exam pdf order to save money 210-065 exam pdf for the exam, xiaodong even eats only two meals a day. He eats only 210-060 exam book 210-065 exam pdf pickled cabbage and chili sauce.We a dormitory classmate, everybodys relation 300-208 questions & answers is very good, see him so hard all very much 300-208 questions & answers to love him.A few well-intentioned classmates would pull him out 210-065 exam pdf 300-208 questions & answers every 210-065 exam pdf now and 300-206 exam pdf then 300-208 questions & answers to have a midnight 300-208 questions & answers snack and a toothache, but he held 300-206 exam pdf the book 300-206 exam pdf and said nothing. 300-208 questions & answers Maybe he 210-065 exam pdf is afraid of owing us the favor.With hard 300-208 questions & answers 210-065 exam pdf work, xiaodong got a 210-065 exam pdf 210-060 exam book good return. 300-206 exam pdf The Oracle assessment that xiaodong 210-060 exam book participated in was the third one in mainland China, and only three people 300-208 questions & answers passed it. Xiaodong was 210-060 exam book one of them.Half 300-206 exam pdf a year later, a high-tech company in 300-208 questions & answers silicon 210-065 exam pdf valley hired him. He 300-208 questions & answers 210-060 exam book 210-060 exam book quietly dropped out of school and got a visa.The news that xiaodong went 210-065 exam pdf abroad shocked the whole department, and 210-065 exam pdf Oracle certification suddenly became 300-208 questions & answers popular.Shortly thereafter, under 300-208 questions & answers the guidance 210-060 exam book 300-208 questions & answers of xiaodong, his girlfriend 300-206 exam pdf in the department of electrical 300-208 questions & answers equipment 210-065 exam pdf 210-060 exam book 210-060 exam book also passed the fourth assessment held by Oracle in mainland China and went to the United 300-206 exam pdf States in the same way.

Not long ago, when our 300-206 exam pdf college classmates 210-060 exam book met, 210-060 exam book xiao dong was on a business trip 210-060 exam book in 210-060 exam book mainland China. He called us and said he had 210-065 exam pdf jumped a few 300-208 questions & answers more times since arriving in the United States and was 300-206 exam pdf now 210-060 exam book making DateBase 2 for IBM.He 210-065 exam pdf 210-060 exam book and his girlfriend have been 300-206 exam pdf married in Las Vegas, two personal salary adds up to 300-206 exam pdf more than $400000, bought a house on the fringes of the silicon valley, a car, his wife also created small east second generation for 300-206 exam pdf him, estimates that 210-065 exam pdf a 210-060 exam book year later will 210-065 exam pdf come out.Their 300-206 exam pdf little days were full of life.Xiaodong is leaving shocked the rest of 300-206 exam pdf the people. Everyone regretted not 300-208 questions & answers having attended IT training early.With a similar fantasy, 300-206 exam pdf everyone 300-206 exam pdf immediately went to IT training.A zhe and jiang jian both chose the more popular Microsoft authentication, have nothing to often consult together.The roommates nicknamed them Microsoft certified binary stars.

Ngoài đội ngũ chuyên gia rất giỏi thì hệ thống của công ty vận hành theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO: 9001 – 2015 chính điều này đã giúp cho công trình của đối tác luôn đạt chất lượng tốt nhất và sự hài lòng mang đến thành công cho từng công trình nhỏ nhất.

NĂNG LỰC THỂ HIỆN QUA TỪNG CÔNG TRÌNH

Công trình đã thực hiện của công ty rất đa dạng ở nhiều lĩnh vực thiết kế thi công, nhưng chủ yếu là những dự án sử dụng giải pháp nhà thép tiền chế.

  • Công trình thiết kê xây dựng công nghiệp.
  • Thiết kế xây dựng nhà máy, nhà xưởng, nhà kho sản xuất.
  • Sản xuất kết cấu thép, khung thép, kèo thép theo yêu cầu.
  • Các hạnh mục công trình kinh doanh thương mại.

Tư vấn thiết kế xây dựng nhà thép tiền chế miễn phí!

Được tư vấn bởi những chuyên gia kỹ thuật giỏi nhất trong lĩnh vực nhà thép. Tham quan nhà máy sản xuất khung thép tiền chế của công ty tại khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Hạ, Long An.

Xây Dựng nhà máy Tongwei Tiền Giang

Thế Giới Xây Dựng làm tổng thầu thực hiện thiết kế và triển khai thi công nhà máy Tongwei với vốn đầu tư 85 tỷ đồng.

Nhà máy kết cấu thép Thế Giới Xây Dựng Long AN

Nhằm phục vụ cho việc gia công kết cấu thép. Thế Giới Xây Dựng thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy kết cấu thép Thế Giới Xây Dựng với công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

Dự án nhà kho Sabeco Củ Chi

Thế Giới Xây Dựng tham gia hạng mục gia công và lắp dựng kết cấu thép.

Nhà máy sản xuất Bao Bì Cường Đại Long An

Tư vấn thiết kế giải pháp và xây dựng nhà máy sản xuất bao bì Cường Đại Long An, với nhiều hạng mục nhà kho, nhà xưởng, khu sản xuất và văn phòng điều hành.

Nhà máy Anh Phát Long An

Nhà máy Anh Phát Long An được Thế Giới Xây Dựng thực hiện xây dựng 2017. Bao gồm các hạng mục nhà xưởng, nhà kho, văn phòng.

Nhà xưởng Thành Công Thành

Thế Giới Xây Dựng trực tiếp tham gia 3 hạng mục quan trọng, thiết kế, gia công và lắp dựng. Thực hiện đúng các cam kết đề ra trong hợp đồng được nhà đầu tư đánh giá rất cao về tính hiệu quả.

Dự án nhà xưởng Thái Bình Dương Củ Chi

Tư vấn thiết kế chính cho nhà xưởng Thái Bình Dương Củ Chi. Đối tác giám sát công trình uy tín và kiểm soát chất lượng công trình theo đúng yêu cầu.

Dự án nhà xưởng WINWIN Long An

Đây là dự án quy mô với diện tích 30.000 m2. Thế Giới Xây Dựng trực tiếp tham gia các hạng mục quan trọng như thiết kế, thi công và sản xuất kết cấu thép.

Công Trình Nhà Xưởng Tongwei Đồng Tháp

Sau thành công dự án Tongwei Tiền Gian Thế Giới Xây Dựng được chủ đầu tư tin tưởng đảm nhiệm thực hiện 2 dự án tiếp theo là Tongwei Hải Dương và Đồng Tháp.

Công Trình Nhà Xưởng Tongwei Hải Dương

Thực hiện tư vấn thiết kế và thi công xây dựng nhà kho cho công ty Tongwei Việt Nam, đảm bảo mọi công năng sử dụng, thi công chất lượng và đúng thời gian cam kết.

Nhà xưởng Hòa Phát Quảng Ngãi

Xây dựng nhà máy sản xuất tập đoàn Hòa Phát theo tiêu chuẩn. Thực hiện đúng các cam kết đề ra trong hợp đồng được nhà đầu tư đánh giá rất cao về tính hiệu quả.

Nhà Máy Thế Giới Sắt Thép Long An

THẾ GIỚI XÂY DỰNG® Thực hiện tư vấn thiết kế và thi công xây dựng công trình nhà máy phục vụ sản xuất khung thép tiền chế cho công ty thế giới sắt thép.

Thế Giới Xây Dựng

Hãy để chúng tôi tư vấn dự án cho quý khách 08 6280 6789