CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG

THẾ GIỚI TỰ HÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG THƯƠNG HIỆU UY TÍN TRONG LĨNH VỰC KẾT CẤU THÉP. BÊN CẠNH NHỮNG CHỨNG CHỈ QUAN TRỌNG NHƯ ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 THÌ NHỮNG NỖ LỰC CỦA THẾ GIỚI XÂY DỰNG CŨNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN BẰNG NHỮNG CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG UY TÍN.

DỊCH VỤ THẾ MẠNH

DỊCH VỤ
THIẾT KẾ
DỊCH VỤ
SẢN XUẤT
DỊCH VỤ
LẮP DỰNG

CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG

Do you have any questions?